انگلیسی
يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:یوسف ابوفتحی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 y.abofathy@gmail.com

y.abofathy@iaushab.ac.ir 

 

مقالات ژورنال

عنوان

نام نشریه

تاریخ

 A New Approach for Optimal Clustering of Distributed  

 Program's Call Flow Graph

 

JCSI   ISSN (Print ): 1694 -0814

 

               ISSN (Online) :1694-0784  

Jul y 2010

 Learning Based Approach for  Optimal Clustering of   

 Distributed Program's Call Flow Graph

 

Springer - آمریکا

4-12

December

2009

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.