انگلیسی
شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:یوسف ابوفتحی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 y.abofathy@gmail.com

y.abofathy@iaushab.ac.ir 

 

سوابق شغلی

پست سازمانی

شهر محل کار

تاریخ

نام موسسه یا دانشگاه

شروع

خاتمه

کارشناس نرم افزارمرکز ICT  دانشگاه

شبستر

82

86

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.