انگلیسی
پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی:یوسف ابوفتحی

مرتبه علمی: مربی

پست الکترونیکی :

 y.abofathy@gmail.com

y.abofathy@iaushab.ac.ir 

 

Home
nhty,iu
 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.